Askotan, laneko istripu edo gaixotasun bat daukagunean, hau ez da horrela aitortzen. Hau da, bere jatorria lan gertakizun edo kontingentzietan baino, gertakizun arruntetan sailkatzen da. Horrelako kasuetan, lan gertakizun moduan aitortua izatea nahi badugu, kontingentzien zehaztapenerako erreklamazio prozedurari ekin behar zaio (“procedimiento de determinación de contingencias”).

Prozedura administratiboa da. Hala ere, aldeko ebazpenik lortu ezean, lan arloko epaitegietan ere jar liteke salaketa.

Honen inguruko informazioa emango dizuegu gure webgunean. Hala ere, egoera honetan egonez gero, sindikatuarekin kontaktuan jartzeko gomendatzen dizugu. Borrokan lagunduko zaituen jende aditu eta aritua alboan izango duzu eta.

IRAKURRI GEHIAGO