Larunbatak baliodunak dira, ala baliogabeak? Hemen egun baliogabea bada, baina Madrilen, esaterako, balioduna, zer gertatzen da? Zeintzuk dira datorren urteko jai egunak? Zer gertatzen da enpresan jai egun batean lan egin behar badut?

Irailaren 30era arte luzatu dira, bai ezinbesteko kausengatiko ERTEak, baita aparteko langabezia prestazioa ere.

Europako epaia eta, gerora, Alacanten izan den beste bat azaldu dizkizuegu. Hala ere, aurreratzen dizuegu Europatik ez dela etorri hainbat eta hainbat langile itxaroten ari zirena.

Aldi baterako kontratua amaitzen denean, kalte-ordaina jasotzeko eskubidea daukagu. Gure artikulu berri honetan horren nondik-norakoak eta zelan kalkulatu azaldu dizuegu.

PSOE, Podemos eta EHBilduk maiatzaren 20an akordioa lotu zuten lan erreforma, bere osotasunean, bertan behera uzteko. Momentua da, beraz, errepaso bat egiteko, ondo gogora dezagun zeintzuk izan ziren neurri nagusiak.

Horrela saldu diguten arren, ez da egia kaleratzeak debekatu direnik, gehien jota, tanta bat “garestitu” dira. Bestetik, aldi baterako kontratuak etenaldian sar daitezke, baina hauek ere ez dira kalerapenetatik babestu.

Baimen ordaindua baino, enpresaren aldeko malgutasuna dugu figura berri hau. Honetaz gain, legeak ordu guztiak ez berreskuratzeko aukera ematen duela kontatuko dizuegu eta enpresen aldetik egon daitezkeen balizko abusuetaz ere ohartaraziko zaituztegu.

Webguneko hainbat ataletan sakabanaturik daukagun informazioa bildu, kontu berri eta eguneraketa zenbait gehitu eta sarrera berri honetan ERTEen inguruko zalantza nagusiak bildu ditugu.

Prebentzio neurrien enpresetako plangintzen inguruko informazioa: ze nolako neurriak izan behar diren, zelan osatu behar den eta adostasun beharra langileokin. Ez bada betetzen, SALATU!

Lan Zuzendaritza Orokorrak maiatzaren 1ean irizpideak argitaratu zituen. Laburbilduz, ezinbesteko kausengatiko ERTE prozeduretan dauden enpresei aukera ematen zaie ERTEa progresiboki atzean uzteko.

Maiatzaren 13an, azkenik, argitaratu da BOEn Madrilgo Gobernuak, CEOEk, Cepymek, CCOOak eta UGTk sinatutako akordioa (18/2020 Dekretua) ERTEen luzapenaren inguruan.

Hainbat eszedentzia mota daude: borondatezkoak, nehitaezkoak, zaintzen betebeharrengatiko eszedentziak… eta sektore pribatuan zein publikoan eska daitezke. Hemen denak jorratuko ditugu.

Zertan datza? Nork dei dezake? Abisatu behar da aldez aurretik? Eta enpresak errepresaliarik hartzen badu? Etxeko langileek eta autonomoek greba egin dezakete? Eta ikasleek, zer?

Hiru kaleratze mota daude (enpresaren ikuspuntutik): disziplinarioa, objektiboa eta kolektiboa. Bestetik, kaleratzea salatzen denean, hau bidezkoa, bidegabea ala baliogabea izan daiteke.

Egoera ezberdina izango da segun eta langabezia prestazioa edo subsidioren bat kobratzen ari zaren. Prestazio hau jasotzen duzun bitartean, hainbat kotizazio ere egingo dira.

Hemen azaltzen ditugunak Langileen Estatutuak dakartzan egoerak dira, ohikoenak izan daitezkeenak, baina, zeure hitzarmena kontsultatu beharko zenuke, baldintza hobeagoak ezarri ditzakeelako.

Segun eta ze gradutakoa den senide hori, halakoa izango da aitortzen zaizkigun baimenak, egun libreak eta abar.

Zenbat opor egun hartu behar dira urtean? Eta jardunaldi partzialaz lan eginez gero? Nork erabakitzen du noiz hartu behar diren oporrak? Eta opor sasoian bajan banago, egun horiek galduko al ditut?

Denok entzun izan dugu inoiz, bajan gauden bitartean, hainbat gauza ezin ditugula egin, ezin dugula bidaiarik egin, ezin dugula kirolik egin, ezta kalera irten ere. Behin baino gehiagotan enpleatzaileak honelako mehatxuak egiten dizkigu.

Kontingentzia arruntengatik kotizatzen dugun horrek gaixotasun arrunten bajetan kobratzeko balio du. Kontingentzia profesionalek laneko istripu eta gaixotasunak hartzen dituzte barne.

Gaixotasun edo istripu baten ondorioz, eta medikuak horrela esanda, ezin dugunean lanik egin, bajan edo aldi baterako ezintasun egoeran gaude.

Aldi baterako ezintasuna gaixotasun edo istripu baten ondorioetaz sendatu bitartean behar dugun denbora da. Aitzitik, gaixotasun edo istripu horrek lan egiteko gaitasuna murriztu digunean, ezintasun iraunkorraz hitz egin behar dugu.

Prestazio mota bi daude: amatasun prestazioa (amatasun bajagatik) eta haurdunaldirako arriskua egonez gero hartzen den baja eta jasotzen den prestazioa.

Bajan egon bitartean bai kaleratu ahal zaituzte, baina ez bajan egoteagatik. Hau da, suposatzen da kaleratzearen arrazoia ezin dela hori izan.  Kasu hauetan benetako zergatia horixe izan dela frogatzea izango da gakoa.

Soldata gordina eta soldata garbia kontzeptuek berebiziko garrantzia daukate, hilabetean zenbat kobratuko duzun jakiteko ez ezik, nomina bera zelan dagoen egituratuta ulertzeko ere bai.

Urtero finkatzen dira zeintzuk diren gutxieneko eta gehieneko kotizazio oinarriak, kategoria profesional ezberdinentzat. Hauen arabera ezartzen da zenbat kotizatu behar duten langileek eta enpresek Gizarte Segurantzan.

Gaur egun egiten diren behin-behineko kontratu asko lege iruzurrean eginak dira. Hau da, formalki aldi baterako itxura daukate, baina benetan kontratu mugagabeak izan beharko lirateke.

Berriki “aitatasun” baimena luzatu da “amatasun” baimenarekin parekatzeko asmoz. Baimen honek barne hartzen du “ama biologikoa ez den beste gurasoa”, izan aita, izan beste ama.