Hitzarmen bilatzaileak eta argibideak

Eusko Jaurlaritzaren eta Nafar Gobernuaren orrialdeetan hainbat hitzarmen topa ditzakezue. Orrialde honetan horietako batzuk zerrendatu dizkizuegu, lan hori errazteko. Hitzarmenaren itzulpenak arazorik sortuko balu, gogoratu bertsio baliogarria sinatu den hori izaten dela eta gure herrian oraindino lan harremanak euskaraz garatzeko eskubidea urratzen zaigula. Horrexegatik eta tamalez, euskarazkoarekin batera, jatorrizkoa ere ekarri dizuegu, halako arazorik izatekotan, gaztelerazko bertsioa errazago eskura ahal dezazuen.

Edozelan, taula osoak eta webgune zehatzak ere ekarri dizkizuegu. Tauletara jotzea gomendatzen dizuegu, hitzarmenez gain, soldata berrikuspenak, lan egutegiak, artikulu aldaketak, akats zuzenketak eta abarrak ere aurkituko dituzuelako.

Nafarroako hitzarmenak:

           2011-2016 urteak
           2017-2022 urteak
           2021-2024 urteak

Taula biak orrialde honetako “Relación de convenios colectivos” ataletik ere jaitsi ahal dituzue azken bertsioak (excel formatuan daude).

Nafarroako sektore-hitzarmenak Regcon-en (word formatuan). Azken taulak orrialde honetatik jaitsi ahal dituzue.

EAEko hitzarmenak

Taula guztiak (EAE, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa) orrialde honetatik jaitsi edo bistaratu ahal dituzue PDF formatuan.

Horretaz gain, hitzarmen bilatzailea ere badago ministerioaren webgunean. Bertan edozein eremutan -baita enpresa eremuan ere- erregistratutako edozein hitzarmen kontsulta dezakezue.

 

Nafarroako hitzarmenak

Abereen merkataritza EUSK. (Comercio de ganadería GAZT.)

Ardogintza EUSK. (Industrias vinícolas GAZT.)

Bulego eta despatxoak EUSK. (Oficinas y despachos GAZT.)

Desgaitasuna duten pertsonei arreta emateko Nafarroako Gobernuarekin ituna sinatu duten kudeaketa pribatuko zentroak EUSK.
(Centros de atención a personas con discapacidad de gestión privada concertados con el Gobierno de Navarra GAZT.)

Drogeriak, belar-dendak, ortopediak eta lurrin-dendak EUSK.
(Droguerías, herboristerías, ortopedias y perfumerías GAZT.)

Ekimen eta esku-hartze soziala EUSK.  (Acción e intervención social GAZT.)

Elikagaien biltegiak EUSK. (Almacenistas de alimentación GAZT.)

Elikagaien merkataritza EUSK. (Comercio de alimentación GAZT.)

Eraikin eta lokalen garbiketa EUSK. (Limpieza de edificios y locales GAZT.)

Eraikuntza eta herri lanak EUSK. (Construcción y obras públicas GAZT.)

Errepide bidezko bidaiarien garraioa EUSK. (Transporte de viajeros por carretera GAZT.)

Fruta, barazki, patata eta platanoen biltegiak EUSK. (Almacenistas de frutas, verduras, patatas y plátanos GAZT.)

Gozogintza eta pastelgintza EUSK. (Obradores y fábricas de confitería, pastelería y repostería GAZT.)

Ibilgailuen konponketarako tailerrak EUSK. (Talleres de reparación de vehículos GAZT.)

Ikastolak EUSK.  (Ikastolas GAZT.)

Ile-apaindegiak EUSK. (Peluquerías GAZT.)

— Industria siderometalurgikoak EUSK. (Industrias siderometalúrgicas GAZT.)

Iturgintza, berokuntza, aire-girotze, suteen prebentzio, gas eta antzekoen instalatze-enpresak EUSK.
(Empresas instaladoras de fontanería, calefacción, climatización, prevención de incendios, gas y afines GAZT.)

Kirol ekipamenduak eta zerbitzuak kudeatzen dituzten enpresa eta entitate pribatuak EUSK.
(Empresas y entidades privadas gestoras de equipamientos y servicios deportivos GAZT.)

Metalaren merkataritza EUSK. (Comercio del metal GAZT.)

Nekazaritza eta abeltzaintza EUSK. (Sector agropecuario GAZT.)

Okindegiak EUSK. (Panaderías GAZT.)

Optiken merkataritza EUSK. (Comercio de ópticas GAZT.)

Osasun garraioa EUSK. (Transporte sanitario GAZT.)

Ostalaritza EUSK.  (Hostelería GAZT.)

Zementuaren deribatuak EUSK. (Derivados del cemento GAZT.)

Zerbitzu laguntzaileak EUSK. (Servicios auxiliares GAZT.)

Zuraren eta kortxoaren merkataritza EUSK. (Comercio de la madera y corcho GAZT.)

Zurgintza EUSK. (Industrias de la madera GAZT.)


EAEko hitzarmenak

Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikastolak EUSK. (Ikastolas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa GAZT.)

EiTB (EUSK eta GAZT.)

ETB (EUSK eta GAZT.)

Eusko Irratia (EUSK. eta GAZT.)

EiTBnet (EUSK. eta GAZT.)

Haurreskolak Patzuergoa EUSK. (Consorcio Haurreskolak GAZT.)

Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoetako garraio-laguntzaile eta jolastokiko zaintzaileen zerbitzua ematen duten enpresak EUSK.
(Empresas adjudicatarias del servicio de acompañamiento de transporte escolar y cuidadores de patio dependientes del Departamento de Educación GAZT.)

Hezkuntza Sailaren mendeko zuzeneko kudeaketako eskola-jantokietako kolektibitate-enpresak EUSK.
(Empresas de colectividades en comedores escolares de gestión directa dependientes del Departamento de Educación GAZT.)

Hezkuntza Saileko irakasle eta hezitzaileak (langile laboralak) EUSK.
(Personal laboral docente y educativo del Departamento de Educación GAZT.)

Hezkuntza Saileko langile laboralak (garbiketa, sukaldea, autobus langileak…)  EUSK.
(Personal laboral del Departamento de Educación: limpieza, cocina, personal de autobús… GAZT.)

EAEko Administrazioko langile laboralak EUSK.
(Personal laboral al servicio de la Administración de la CAV GAZT.)

EAEko gizarte ekimeneko ikastetxeak EUSK.
(Centros de enseñanza de iniciativa social de la CAV GAZT.)

Eusko Jaurlaritzaren lantokietako garbiketa-enpresa emankidunak EUSK.
(Empresas concesionarias de limpieza que prestan sus servicios en los centros del Gobierno Vasco GAZT.)

Osakidetzako garbiketa-zerbitzuaren enpresa emankidunak EUSK.
(Empresas concesionarias del servicio de limpieza de Osakidetza GAZT.)

Osatek (EUSK. / GAZT.)


Arabako hitzarmenak

Aisialdi hezigarria eta animazio soziokulturala EUSK.
(Ocio educativo y animación sociocultural GAZT.)

Altzari merkataritza EUSK. (Comercio del mueble GAZT.)

Ardogintza eta ardoaren merkataritza EUSK. (Industria y comercio del vino GAZT.)

Ehungintzaren merkataritza EUSK. (Comercio textil GAZT.)

Elikagaien merkataritza EUSK. (Comercio de alimentación GAZT.)

Eraikinen eta lokalen garbiketa EUSK. (Limpieza de edificios y locales GAZT.)

Eraikuntza eta lan publikoak EUSK. (Construcción y obras públicas GAZT.)

Errepide bidezko salgaien garraioa eta garraio agentziak EUSK.
(Transporte de mercancías por carretera y agencias de transporte GAZT.)

Errepide bidezko bidaiarien garraioa EUSK.
(Transporte de viajeros por carretera GAZT.)

Esku-hartze soziala EUSK. (Intervención social GAZT.)

Etxez etxeko laguntza zerbitzua EUSK. (Servicio de ayuda a domicilio GAZT.)

Gozogintza eta pastelgintza EUSK. (Confitería y pastelería GAZT.)

Nekazaritza eta abeltzaintzako sasoilariak EUSK.
(Temporeras y temporeros agropecuarios GAZT.)

Oinetakoen merkataritza EUSK. (Comercio del calzado GAZT.)

Okindegien industria eta merkataritza EUSK.
(Industria y comercio de panaderías GAZT.)

Ostalaritza EUSK. (Hostelería GAZT.)

Zementuaren deribatuak EUSK. (Derivados del cemento GAZT.)

Zuraren industriak EUSK. (Industrias de la madera GAZT.)


Bizkaiko hitzarmenak

Anbulantziak EUSK. (Ambulancias GAZT.)

Altzarien merkataritza EUSK. (Comercio del mueble GAZT.)

Arrantza (Mercabilbaoko handizkariak) EUSK.
(Pescado: mayoristas Mercabilbao GAZT.)

Arte grafikoak EUSK. (Artes gráficas GAZT.)

Autoeskolak EUSK. (Autoescuelas GAZT.)

Bilboko portuko enpresa zamaketariak EUSK.
(Empresas estibadoras del puerto de Bilbao GAZT.)

Bulegoak eta despatxoak EUSK. (Oficinas y despachos GAZT.)

Ehunen merkataritza EUSK. (Comercio textil GAZT.)

Elikagaien merkataritza EUSK. (Comercio de alimentación GAZT.)

Eraikin eta lokalen garbiketa EUSK. (Limpieza de edificios y locales GAZT.)

Eraikuntza EUSK. (Construcción GAZT.)

Errepide bidezko bidaiarien garraioa EUSK.
(Transporte de viajeros por carretera GAZT.)

Esku-hartze soziala EUSK. (Intervención social GAZT.)

Etxez etxeko laguntza EUSK. (Ayuda a domicilio GAZT.)

Gozogintza eta pastelgintza EUSK. (Confitería y pastelería GAZT.)

Harria eta marmola EUSK. (Piedra y mármol GAZT.)

Hirugarren adinekoentzako zentroak EUSK. (Centros de la tercera edad GAZT.)

Hormigoiak eta harrobiak EUSK. (Hormigones y canteras GAZT.)

Industria siderometalurgikoa EUSK. (Industria siderometalúrgica GAZT.)

Kiroldegiak eta kirol zelaiak EUSK. (Locales y campos deportivos GAZT.)

Kontserbak eta gazituak EUSK. (Conservas y salazones GAZT.)

Likoregintza eta ardogintza EUSK.  (Licores y vinos GAZT.)

Merkataritza orokorra EUSK. (Comercio en general GAZT.)

Metalaren merkataritza EUSK. (Comercio del metal GAZT.)

Okindegiak EUSK. (Panaderías GAZT.)

Ostalaritza EUSK. (Hostelería GAZT.)

Zerbitzuguneak (gasolindegiak) EUSK. (Estaciones de servicio GAZT.)

Zurgintza EUSK. (Industria de la madera GAZT.)


Gipuzkoako hitzarmenak

Arrainen eta itsaskien handizkariak (Mayoristas de pescados y mariscos) EUSK. eta GAZT.

Arte grafikoak eta industria laguntzaileak, papera eta kartoia eta argitaletxeak (Artes gráficas e industrias auxiliaren, papel y cartón y editoriales) EUSK. eta GAZT.

Bide garbiketa publikoa (Limpieza pública viaria) EUSK. eta GAZT.

Bulego eta despatxoak (Oficinas y despachos) EUSK. eta GAZT.

Ehunaren merkataritza (Comercio textil) EUSK. eta GAZT.

Elikagaien industria eta merkataritza (Industria y comercio de alimentación) EUSK. eta GAZT.

Eraikin eta lokalen garbiketa (Limpieza de edificios y locales) EUSK. eta GAZT.

Eraikuntza eta herri lanak (Construcción y obras públicas) EUSK. eta GAZT.

Errepide bidezko salgaien garraioa (Transporte de mercancías por carretera) EUSK. eta GAZT.

Errepide bidezko bidaiarien garraioa (Transporte de viajeros por carretera) EUSK. eta GAZT.

Esku-hartze soziala (Intervención social) EUSK. eta GAZT.

Fruta eta barazkien handizkariak (Mayoristas de frutas y productos hortícolas) EUSK. eta GAZT.

Gozogintza eta gozotegiak (Industria y comercio de confiterías) EUSK. eta GAZT.

Ileapaindegiak, estetika-zentroak, gimnasioak eta antzekoak (Peluquerías, centros de estética, gimnasios y similares) EUSK. eta GAZT.

Industria siderometalurgikoa (Industria simerometalúrgica) EUSK. eta GAZT.

Merkataritza orokorra (Comercio en general) EUSK. eta GAZT.

Okintza (Industria de panadería) EUSK. eta GAZT.

Ostalaritza (Hostelería) EUSK. eta GAZT.

Ostatuak (Alojamientos) EUSK. eta GAZT.

Pasta, papera eta kartoia (Pasta, papel y cartón) EUSK. eta GAZT.

Trafiko eta aparkamenduaren antolamendua, T.A.O. (Aparcamiento y ordenanza del tráfico, O.T.A.) EUSK. eta GAZT.


Beste batzuk

Madriletik etortzen diren erreforma eta neurriek, prekarietatea legeztatzeaz gain, negoziazio kolektiboa zentralizatzea eta ahultzea bilatu ere egiten dute, sindikatu estatalen adostasun eta laguntzarekin. Honek, euskal langileok negoziazio kolektiborako daukagun eskubidea urratzeaz gain, ondorio oso larriak dauzka gure eguneroko bizitzetan: gure hitzarmena Estatuko negoziazioen menpe dagoenean, gure lan baldintzak askoz okerragoak izaten dira, hemengo lan baldintzekin alderatuta.

Euskal langileriaren enplegua defendatzeko eta lan baldintzak hobetzeko bide eraginkor bakarra lan harremanetarako euskal esparrua eta negoziazio kolektiborako esparru propioa eraikitzea da. Hau lehentasunezko helburua da LABentzat. Eta, egunez egun, bertoko hitzarmenak ez galtzeko eta Estatuaren esku dauden hitzarmenak gurera ekartzeko egiten dugu lan.

Correos GAZT.

Menpekotasun egoeran dauden pertsonak artatzeko zerbitzuak (nagusien egoitzak etab.) / Servicios de atención a las personas dependientes (residencias etc.) -Estatala- GAZT.

— Zerbitzuguneak / Estaciones de servicio -Estatala- GAZT.

— Harakintza / Industrias cárnicas -Estatala- GAZT.

— Barazki kontserbak / Conservas vegetales -Estatala- GAZT.

— Hegaztitegiak eta bestelakoak / Granjas Avicolas y otros animales -Estatala- GAZT.