Artikulu hau berrikusi eta hobetu dugu. Egia da, “Kotizazio oinarriak” artikulua eguneratu genuenean azaldu bezala, etxeko langileen kotizazio oinarriak ez direla eguneratu, baina aprobetxatu dugu etxeko langileen erregimenaz eta kotizazio oinarrien kalkuluaz informazioa osatzeko eta ontzeko, besteak beste…

  • Enpresa pribatu edo ABLE batek kontratatuz gero, ez garela erregimen berezian sartzen, baizik eta orokorrean eta Langileen Estatutua aplikatu behar zaigula.
  • Noiz arduratu ahal den langilea kotizazioen kudeaketaz.
  • Urtean aparteko paga edo ordainsari bi jasotzeko eskubidea daukagula, beste edozein langilek bezala, eta horiek ere kontuan hartu behar direla kotizazio oinaria.

Eta informazio interesgarri gehiago…

👉🏼 IRAKURRI GEHIAGO