Kotizazio oinarriak

2021/12/06an eguneratuta

Kotizazio oinarria zera da, langilearen hilabeteko soldata gordina gehi aparteko pagak prorrateaturik. Legez finkatzen dira zeintzuk diren gutxieneko eta gehieneko kotizazio oinarriak, kategoria profesional ezberdinentzat. Hauen arabera ezartzen da zenbat kotizatu behar duten langileek eta enpresek Gizarte Segurantzan.

Langile autonomoek, etxeko langileek, itsasoko langileek eta nekazariek erregimen bereziak dauzkate eta euren kotizazio oinarriak ere ezberdinak dira.

Hilabetero Gizarte Segurantzari egiten zaizkion ekarpenak “kotizazio” izena daukate eta hauen bitartez hainbat prestazio finantzatzen dugu, hala nola langabezia, erretiroa eta aldi baterako ezintasunak edo “bajak”.

Hortaz, enpresak eta langileak hilabetero kantitate bat ordaindu behar diote Gizarte Segurantzari, kotizazio oinarriaren ehuneko bat (“tipo” bat), alegia. Hau da, dagokigun tipoa edo ehunekoa gure oinarriari aplikatu behar zaio eta emaitza hori izango litzateke egin beharreko kenketa. Enpresa izaten da bere kotizazioak zein langilearenak ingresatzen dituena; honela, gure nominan soldata gordinari kenketa hauek egiten zaizkio. Etxeko langileen kasuan posible da kasu batzuetan langileak berak kotizazio hauek ingresatzea. Ikus. etxeko langileen erregimena

Esan bezala, talde ezberdinak daude eta bakoitzak bere oinarri sistema dauka. Gizarte Segurantzak bere orrialdeetan taulak eta zehaztapenak ematen ditu. Artikuluaren amaieran loturak aurkitu ahal izango dituzue. Edozelan, hona ere hiru erregimenetakoak ekarri dizkizuegu: erregimen orokorra, autonomoak eta etxeko langileak. 

2021eko abenduaren 4ean, larunbatean, BOEn PCM/1353/2021  agindua argitaratu da. Honen bitartez, kotizazio oinarrietan zenbait aldaketa egin dira (erregimen orokorrean eta etxeko langileen sistema berezian). Oinarri berri hauek argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera hasi dira indarrean, abenduaren 5ean, alegia, baina atzeraeraginez egin dute. Honela, kotizazio oinarri berriak 2021eko irailaren 1etik aurrera aplikatu beharko dira.

 

Kotizazio oinarri eta tipoak 2021eko irailetik aurrera:

Erregimen orokorra

Ikusten duzuenez, prestakuntza kontratuei ez zaie portzentaje bat aplikatzen. Aitzitik, kuota finkoa ordaintzen da hilabetean. Edozelan, Prestakuntza eta ikasketa kontratuak artikuluan azaltzen dugunez, kontratu mota honetan kotizazio salbuespen handiak daude.

Autonomoen erregimena

Autonomoek euren kotizazio oinarria aukera dezakete. Suposatzen da aukeratzen dugun kotizazio oinarria dela, zelanbait esateko, hilean jasotzea espero dugun diru-sarreren hurbilketa bat. Hala ere, autonomo gehienek gutxieneko oinarria aukeratzen dute. Izan kontuan zenbat eta oinarri txikiagoa, orduan eta gutxiago ordainduko dugula, baina, era berean, prestazioak ere baxuagoak izango direla, egin ditugun kotizazioen araberakoak direnez gero.

Gogora dezagun autonomoen kuotak izoztuta egon direla. Izan ere, 2021erako Aurrekontu Orokorretan kuota hauen igoera aurreikusten bazen ere (28/2018 Dekretuak ezarri bezala), bertan behera utzi zen izurritearen ondorioak direla eta. Izozketa hau indarrean egon da oraintsu arte, lanbidearteko gutxieneko soldata igo den arte, alegia. Honela, autonomoek ordaindu beharreko tipoak %0,3 igo dira.

Etxeko langileen sistema berezia

Badakizuenez, etxeko langileek, hitzarmen kolektiborik ezean, legeak aitortzen dien soldata bakarra lanbidearteko gutxieneko soldata da. Hala ere, honek ez du esan nahi gehiago negoziatu ezin denik. Gutxieneko soldataren igoerarekin, etxeko langileen gutxieneko soldata taulak ere igo dira. Eguneratuta daukazu Zenbat kobratu behar duzu etxeko langilea bazara? artikuluan.

Edozelan, kotizazio oinarriek eta tipoek euren horretan diraute; ez dira aldatu: