Kotizazio oinarriak

Kotizazio oinarria zera da, langilearen hilabeteko soldata gordina gehi aparteko pagak prorrateaturik. Urtero legez finkatzen dira zeintzuk diren gutxieneko eta gehieneko kotizazio oinarriak, kategoria profesional ezberdinentzat. Hauen arabera ezartzen da zenbat kotizatu behar duten langileek eta enpresek Gizarte Segurantzan.

Langile autonomoek, etxeko langileek, itsasoko langileek eta nekazariek erregimen bereziak dauzkate eta euren kotizazio oinarriak ere ezberdinak dira.

Hilabetero Gizarte Segurantzari egiten zaizkion ekarpenak “kotizazio” izena daukate eta hauen bitartez hainbat prestazio finantziatzen dugu, hala nola langabezia, jubilazioa eta aldi baterako ezintasunak edo “bajak”.

Hortaz, enpresak eta langileak hilabetero kantitate bat ordaindu behar diote Gizarte Segurantzari, kotizazio oinarriaren ehuneko bat, alegia. Enpresa izaten da bere kotizazioak zein langilearenak ingresatzen dituena; honela, gure nominan soldata gordinari kenketa hauek egiten zaizkio. Etxeko langileen kasuan posible da kasu batzuetan langileak berak kotizazio hauek ingresatzea. Ikus. etxeko langileen erregimena

Esan bezala, talde ezberdinak daude eta bakoitzak bere oinarri sistema dauka. Hemen kotizazio oinarriak eta motak banan-banan kontsultatu ahal dituzu: