Kotizazio oinarriak

Kotizazio oinarria zera da, langilearen hilabeteko soldata gordina gehi aparteko pagak prorrateaturik. Urtero legez finkatzen dira zeintzuk diren gutxieneko eta gehieneko kotizazio oinarriak, kategoria profesional ezberdinentzat. Hauen arabera ezartzen da zenbat kotizatu behar duten langileek eta enpresek Gizarte Segurantzan.

Langile autonomoek, etxeko langileek, itsasoko langileek eta nekazariek erregimen bereziak dauzkate eta euren kotizazio oinarriak ere ezberdinak dira.

Hilabetero Gizarte Segurantzari egiten zaizkion ekarpenak “kotizazio” izena daukate eta hauen bitartez hainbat prestazio finantziatzen dugu, hala nola langabezia, jubilazioa eta aldi baterako ezintasunak edo “bajak”.

Hortaz, enpresak eta langileak hilabetero kantitate bat ordaindu behar diote Gizarte Segurantzari, kotizazio oinarriaren ehuneko bat (“tipo” bat), alegia. Hau da, dagokigun tipoa edo ehunekoa gure oinarriari eplikatu behar zaio eta emaitz hori izango litateke egin beharreko kenketa. Enpresa izaten da bere kotizazioak zein langilearenak ingresatzen dituena; honela, gure nominan soldata gordinari kenketa hauek egiten zaizkio. Etxeko langileen kasuan posible da kasu batzuetan langileak berak kotizazio hauek ingresatzea. Ikus. etxeko langileen erregimena

Esan bezala, talde ezberdinak daude eta bakoitzak bere oinarri sistema dauka. Gizarte Segurantzak ez dauzka bere orrialdean taulak eguneraturik (2019koak azaltzen dira oraindik); hala ere, hemen dauzkazu garbira pasaturik 2021urterako oinarri eta tipoen taulak erregimen orokorrerako, autonomoen erregimenerako eta etxeko langileen sistema berezirako:

Kotizazio oinarri eta tipoak 2021erako:
Erregimen orokorra

Erregimen orokorrean gehienezko oinaria izoztu da eta gutxienekoa bere horretan utzi da, harik eta lanbidearteko gutxieneko soldata ezarri arte (gogora dezagun oraindik ez dela eguneratu eta 2020ko balioekin jarraitzen duela –eta ikusteko dagoela ea azkenik Gobernuak aurten eguneratuko duen ala ez-).

Informazio gehiago HEMEN (2021eko Aurrekontuen Legearen VIII Titulua)

 

Autonomoen erregimena

Informazio gehiago HEMEN

 

Etxeko langileen sistema berezia

Lanbidearteko gutxieneko soldata 2021ean eguneratzen den artean (baldin eta eguneratzen bada) kotizazio oinarriak iazko berberak izango dira:

Informazio gehiago HEMEN