Momentura arte ikusi ditugun ezintasun iraunkor biek (partzialak eta erabatekoak) lan egiteko gaitasuna murrizten badigute ere, ez digute lan egitea guztiz galarazten.

Hala ere, ezintasun iraunkor absolutua edo baliaezintasun handia aitortzen zaigunean, edozein lan jarduerarako ezindurik gaude eta, hortaz, ezingo genuke lanik egin.

Pentsioaren zenbatekoa oinarri arautzailearen %100 izan ohi da. Hala ere, kopuru hau handitu ahal da. Esaterako, lan gaixotasun edo istripuagatik izan denean, kopurua %30 edo %50 handitu liteke, enpresak lan osasun eta segurtasun arauak ez betetzeagatik suertatu bada.

Akoz gehiago topatu ahal izango duzu gure artikuluan:

  • Gutxieneko kotizazioak
  • Prestazioa jasotzeko aukera nahiz eta Gizarte Segurantzan altan ez egon
  • Ezintasunagatiko pentsioa, nahiz eta jubilazio prestazioa jasotzeko baldintzak ez bete
    1. urterako gutxienekoak

👉🏼 IRAKURRI GEHIAGO