Baliaezintasun handia (2024)

Ezintasun iraunkorren mailarik gorena da. Egoera honetan langileak ezin du ezein lanik burutu, ezintasun absolutuan bezala, baina, honetaz gain, inoren laguntza ere beharrezkoa du eguneroko zereginak egin ahal izateko, hala nola, altxatu, jantzi, mugitu e.a. Kasu honetan, hilabeteroko pentsioari laguntza hau ordaindu ahal izateko osagarri bat gehitzen zaio. Hauexek dira, laburbilduz, baliaezintasun handiaren gako nagusiak:

Read more
Ezintasun iraunkor absolutua (2024)

Ezintasun iraunkorren maila altuenetako bat da. Ezintasun iraunkor absolutuaz ezin duzu ezein lan jarduerarik burutu, hau da, lan egiteko gaitasuna galdu egiten da, jarduera edozein dela ere. Hortaz, hau konpentsatzeko, langileak bizi osorako pentsio bat jasotzeko eskubidea izango du. Hauexek dira, laburbilduz, erabateko ezintasun iraunkorraren gako nagusiak:

Read more
Erabateko ezintasun iraunkorra (2024)

Ezintasun iraunkorren mailetako bat da hau. Ezintasun hau erabatekoa da zure ohiko lanbiderako, baina ez lan egiteko. Esan nahi baita, momentura arte zure jarduna izan den horretan ezin zara aritu, baina bai beste batzuetan. Lan egitea guztiz galarazten duten ezintasunak ezintasun absolutua eta baliaezintasun handia dira. Hauexek dira, laburbildurik, erabateko ezintasun iraunkorraren gako nagusiak:

Read more
Ezintasun iraunkor partziala (2024)

Ezintasun iraunkor partziala ezintasun iraunkorren mailarik baxuena da. Lan egin dezakegu (lehen egiten genuen jardun berberean, alegia), baina jardun hori burutzeko gure gaitasuna gutxienez %33 murriztu da. Kasu honetan, kalte ordaina jasoko genuke eta lanean jarraituko genuke, nahiz eta zerbaiterako zailtasunak izan edo astiroago egin behar. Esan bezala, baliteke ezintasun honek zure jardueran eragitea. Zure […]

Read more
Ezintasun iraunkorra (2024)

Badakizuenez, ezintasun iraunkorrak zera dakar, gaixotasun edota lesio larri baten ondorioz, langileak lan egiteko gaitasuna galdu duela eta, beraz, pentsio bat jasotzeko eskubidea daukala (edo kalte-ordain bat, ezintasun iraunkor partzialaren kasuan gertatzen den bezala). Lau mota edo maila daude: Bakoitzaren nondik-norakoak ezberdinak dira, baita prestazioak ere. Taula txikitxo bat utziko dizuet hemen, begi kolpe batez […]

Read more
Aldez aurretiko erretiroa (borondatezkoa)

Aldez aurretiko erretiroa hainbat arrazoirengatik edo hainbat kasutan har daiteke. Gure azken artikuluan borondatezkoaz aritu gara: zenbat urterekin eska dezakegun, zeintzuk diren bete beharreko baldintzak (gutxieneko kotizazioak, bereziki), ze koefiziente murritzaile aplikatuko litzaigukeen kasu bakoitzean… Eta detaile txikiago baina, hala ere, garrantzitsu batzuk, hala nola, ze beste koefiziente aplikatuko liratekeen langabezia subsidioa jasotzen ariko bagina […]

Read more
Zurztasun pentsioa (2024)

Hilabetero egiten ditugun kotizazioen artean heriotza eta biziraupen kontzeptua ere sartzen da. Kotizazio hauek hainbat prestaziotarako eskubidea ematen dute, langilearen balizko heriotzak beste pertsona batzuei ekar diezaiekeen kalte ekonomikoa konpentsatzeko helburua dutenak. Zurztasun pentsioa prestazio hauetako bat da, alarguntza pentsioa eta senideen aldeko pentsioa diren bezala. Gure artikuluan jakin beharreko guztia kontatu dizuegu:

Read more
Alarguntza pentsioa (2024)

Gutxieneko pentsioen zenbateko eguneratuak ekartzearekin batera, aprobetxatu dugu gutxiengoen osagarria (gaztelerazko complemento a mínimos) gainetik azaltzeko. Honen azalpen sakonago bat “egitekoen zerrendan” apuntatu dut honezkero, lagunok 😉. Honetaz gain, pentsioa online eskatzeko moduak goitik behera xehaturik dauzkazue, ziurtagiri digitalik gabe egiteko aukera azaltzen duen bideo bat barne. Eta, besteak beste, eskaera-orria ere jaitsi ahal izango […]

Read more
Erretiroagatiko pentsio kontributiboa

Ba al dakizue zenbat urterekin erretiratu ahal garen 2024an? Eta zenbat urte izan behar ditugun kotizaturik %100arekin egiteko? Seguruenik entzun duzue PSOEren azken erreformak oinarri arautzailea kalkulatzeko epealdia 27 urtera luzatu duela, baina jakin nahi duzue ondo zelan funtzionatuko duen honek? Horretaz gain, pentsioak zelan kalkulatzen diren azaltzen ahalegindu gara (oinarri arautzailea, zatitzailea, aplikatzen diren […]

Read more
Pentsioen errebalorizazioa (2024)

Artikuluan pentsio kontributiboen eta ez kontributiboen igoera azaldu dizuegu, gutxieneko pentsioen taulak osatu ditugu eta pare bat osagarriren inguruan ere aritu gara.

Read more