Lana eta familia bateratzeko aukeretako bat jardunaldia murriztea da. Eskubide hau Langileen Estatutuak dakar, hau da, covid-19aren izurritea dela-eta martxan jarri diren neurrietatik apartekoa da.

Jardunaldia honako kasu hauetan murriztu ahal izango da:

• 12 urtetik beherako seme-alabaren bat zaintzeko.
• Desgaitasunen bat daukan eta lan ordaindurik egiten ez duen pertsona bat zaintzeko.
• Odolkidetasun edo ahaidetasun bigarren gradura arteko senide bat zaintzeko.
• Minbizia edo beste gaixotasun larriren bat daukan 18 urtetik beherako seme-alabaren bat zaintzeko.

Artikulu berri honetan neurri honen inguruko zehaztapen guztiak eman dizkizuegu (zenbateko murrizketa izan daitekeen, ordutegiaren zehaztapena, enpresaren ezezkoa, murrizketaren ondorioak…):

👉🏼 IRAKURRI GEHIAGO