Minbiziak edo gaixotasun larriren batek jota dauden seme-alabak zaintzeko prestazioa

Seguru jende askok ez dakiela, semea edo alaba oso gaixorik badauka, jardunaldia murriztu ahal duela eta soldata jasotzen jarraitu. Jardunaldia murrizten dugunean, oro har, soldata ere hein berean murrizten zaigu. Baina kasu honetarako badago prestazio ekonomiko bat eskatzea, diru galera hau ekiditeko. Beraz, praktikan, posible izango litzateke lanera ez joatea, baina soldata (ia) osorik kobratzea. […]

Read more
Baliaezintasun handia (2024)

Ezintasun iraunkorren mailarik gorena da. Egoera honetan langileak ezin du ezein lanik burutu, ezintasun absolutuan bezala, baina, honetaz gain, inoren laguntza ere beharrezkoa du eguneroko zereginak egin ahal izateko, hala nola, altxatu, jantzi, mugitu e.a. Kasu honetan, hilabeteroko pentsioari laguntza hau ordaindu ahal izateko osagarri bat gehitzen zaio. Hauexek dira, laburbilduz, baliaezintasun handiaren gako nagusiak:

Read more
Ezintasun iraunkor absolutua (2024)

Ezintasun iraunkorren maila altuenetako bat da. Ezintasun iraunkor absolutuaz ezin duzu ezein lan jarduerarik burutu, hau da, lan egiteko gaitasuna galdu egiten da, jarduera edozein dela ere. Hortaz, hau konpentsatzeko, langileak bizi osorako pentsio bat jasotzeko eskubidea izango du. Hauexek dira, laburbilduz, erabateko ezintasun iraunkorraren gako nagusiak:

Read more
Erabateko ezintasun iraunkorra (2024)

Ezintasun iraunkorren mailetako bat da hau. Ezintasun hau erabatekoa da zure ohiko lanbiderako, baina ez lan egiteko. Esan nahi baita, momentura arte zure jarduna izan den horretan ezin zara aritu, baina bai beste batzuetan. Lan egitea guztiz galarazten duten ezintasunak ezintasun absolutua eta baliaezintasun handia dira. Hauexek dira, laburbildurik, erabateko ezintasun iraunkorraren gako nagusiak:

Read more
Ezintasun iraunkor partziala (2024)

Ezintasun iraunkor partziala ezintasun iraunkorren mailarik baxuena da. Lan egin dezakegu (lehen egiten genuen jardun berberean, alegia), baina jardun hori burutzeko gure gaitasuna gutxienez %33 murriztu da. Kasu honetan, kalte ordaina jasoko genuke eta lanean jarraituko genuke, nahiz eta zerbaiterako zailtasunak izan edo astiroago egin behar. Esan bezala, baliteke ezintasun honek zure jardueran eragitea. Zure […]

Read more
Ezintasun iraunkorra (2024)

Badakizuenez, ezintasun iraunkorrak zera dakar, gaixotasun edota lesio larri baten ondorioz, langileak lan egiteko gaitasuna galdu duela eta, beraz, pentsio bat jasotzeko eskubidea daukala (edo kalte-ordain bat, ezintasun iraunkor partzialaren kasuan gertatzen den bezala). Lau mota edo maila daude: Bakoitzaren nondik-norakoak ezberdinak dira, baita prestazioak ere. Taula txikitxo bat utziko dizuet hemen, begi kolpe batez […]

Read more
Gaixotasun profesionalak

Gaixotasun profesionala lan baldintza desegokiek sorrarazten duten osasun kaltea da. Hala ere, patologia zehatz baten sorburua profesionaltzat jotzeko, gertaera bi suertatu behar dira ezinbestez: – gaixotasun profesionalen koadroan zehazten diren jardueren ondorioa izan behar da– gaixotasun profesionalen koadroan zehazten diren elementu edo substantzien eraginaz suertatu behar da Gure artikuluan gai honen inguruko punturik garrantzitsuenak azaldu […]

Read more
Lanpostuaren egokitzapena (osasun arazoengatik)

Lan Arriskuen Prebentziorako Legeak ezartzen duenez, lanpostua da pertsonari egokitu behar zaiona eta ez alderantziz. Hortaz, enpresa lanpostuak egokitzera behartuta dago, baldin eta langilea arriskuen aurrean bereziki kaltebera bada. Legean zenbait kolektibo aurreikusten dira. Gure artikulu honetan osasun arazoak izan ditzaketen langileengan zentratu gara eta, hauen artean, adinak ekar ditzakeen zailtasunak edota aldaketa biologikoak izan […]

Read more