Prestazioetarako eskatzen diren gutxieneko kotizazioen inguruko guztia: zer diren, zeintzuk kotizazio hartzen diren kontuan, zenbateko gabealdia behar den prestazio bakoitzerako…

Honako hauek ordaintzeko:
– entzumen protesiak
– optika premiak
– ortodontzia tratamenduak

Diru-laguntza puntualak dira, ordainketa bakarrekoak. Zenbatekoa 800€ edo 500€ izango dira, familiaren errenta per capitaren arabera.

Nafarroako Gobernuak ez ditu honelako eszedentzia guztiak subentzionatzen eta hainbat kasutara murrizten ditu diru-laguntzak.

– Seme-alabak kargupean izateagatik
– Erditze edo adopzio anizkoitzagatik
– Nazioarteko adopzioengatik

Ekainaren 1ean argitaratu dira BOEn bizitzeko gutxieneko errentaren nondik-norakoak. Hego Euskal Herrian badauzkagu halako errenta bi: Diru-sarrerak bermatzeko errenta EAEn, eta Errenta bermatua Nafarroan.

Nahikoak ez izan arren, hemen dauzkazue azalduta Madrilgo Gobernuak hartutako neurriak:
– Hipoteken moratoria
– Etxeko hornidura (argia, ura, gasa)

Gutxienez hilabete biko kontratuaz aritu bazara eta egunotan langabezian geratu bazara (eta ez badaukazu aukerarik beste langabezia subsidiorik jasotzeko), hau eska zenezake.

Madrilgo Gobernuak apirilaren 1ean argitaratutako neurriak eta, honetaz gain, EAE eta Nafarroako Gobernuen alokairu-laguntzak.

Bulegoak itxita daudela, zelan egin prestazioak eskatzeko izapideak?

Prestazioa eskatu ahal izango dute probaldian kaleratuak izan diren lagunek eta, beste lan batean hasteko, aurreko lana utzi dutenek Hala ere, guztiek ez dute eskubide hori izango

Apirilaren 22an BOEn argitaratutako 15/2020 Dekretuak aldizkako langile finkoei begirako hainbat neurri ezarri ditu, langabezia prestazioari dagokionez.

Maiatzaren 5ean, azkenik, argitaratu dira EHAAn alokairu askeko etxebizitzen errenta ordaintzeko laguntzak.

Jardunaldia murriztuz gero, ze nolako laguntzak eska daitezkeen ekarri eta Koronabirusa. Informazioa eta gomendioak alarma egoerarako orrialdean jasotzen genuen neurri hau sakonago azaldu dugu.

Eskaera epea: maiatzaren 12tik apirilaren 1era.
Aparteko laguntza honen inguruko informazioa jaso eta sarrera honetan ekarri dizuegu (eskaera, dokumentazioa, bete beharreko baldintzak…).

19/2020 Dekretuaren bitartez (maiatzaren 27ko BOE), osasun arloan (arlo sozio-sanitarioan barne) aritzen diren langileen kasuan, koronabirus kutsapenak ondorio guztietarako lan istriputzat aitortuak izateko aukera zabaldu da.

Langabezia prestazioa kontributiboa da; hau da, kontribuzio edo kotizazioaren arabera izango dira bai prestazioaren kantitatea bai honek iraungo duen epea. Hemen kontsultatu ahal dituzu kopuruak eta baldintzak.

Langabezia subsidioa ez da kontributiboa, “asistentziala” baino. Horregatik, kopuru finkoa izango da beti. Hainbat langabezia subsidio existitzen dira. Hemen horien inguruko informazioa aurkituko duzu.

Gutxienez 6 hilabetez kartzelan egon diren pertsona guztiek langabezia subsidioa 18 hilabetez jasotzeko eskubidea daukate.

– 45 urte baino gehiago badaukazu eta Estatutik kanpo lanean egon bazara edo denbora luzez langabezian egon bazara
– Genero indarkeriaren biktima izan bazara
– %33ko (edo gehiagoko) desgaitasuna aitortuta badaukazu

DBE ez da soilik diru sarrerarik batere ez daukan jendearentako subsidioa. Honetaz gain, diru sarrera nahikorik jasotzen ez duten pertsonek ere eskatu dezakete.

2016an errenta bermatuak ordura arteko jendarteratze errenta (“renta de inclusión social”, RIS) ordezkatu zuen. Honek diru kopuruetan eta bete beharreko baldintzetan hainbat aldaketa ekarri zituen.

DBE (edo “RGI”) barruan badago modalitate bat, enplegua eduki arren, diru sarrera nahikorik ez daukaten lagunentzat.

Prestazio hau etxearen alokairua ordaintzen laguntzeko balio du. Diru sarrerak bermatzeko errentaren osagarria da. Hau da, errenta horren jasotzaileek baino ezin dute eskatu.

Diru laguntza hauek bakar eta apartekoak dira. Hau da, ez dira maiztasun finkoaz ematen, baizik eta behar zehatzei erantzuteko.

Laguntza ekonomiko honek mantenu eta etxebizitza gastuei aurre egiteko helburua dauka, sustrai sozialak eten ez daitezen eta bazterketa sozial egoera larrian dauden jasotzaileak zentro berezietara bideratuak izan ez daitezen.