Madrilgo Gobernuak atera duen gazteentzako alokairu bonua ez da aplikatuko Hego Euskal Herrian. EAEn Gaztelagun eta Nafarroan Emanzipa programak dauzkagu eta horiexek izango dira hemendik aurrera ere indarrean jarraituko dutenak.

Madrilgo Gobernuak atera duen gazteentzako alokairu bonua ez da aplikatuko Hego Euskal Herrian. EAEn Gaztelagun eta Nafarroan Emanzipa programak dauzkagu eta horiexek izango dira hemendik aurrera ere indarrean jarraituko dutenak.

Bonu soziala elektrizitatearen fakturan jaso daitekeen deskontua da. 2022ko apirilean aldaketa batzuk egin dira honen gainean. ADI! familia unitatearen kontzeptua zabaldu eta errenta gehiago hartuko dira kontuan!

Honelako kasuetan jardunaldi murrizketa eska dezakegu. Honek ekarriko ligukeen galera ekonomikoa ekiditeko, oinarri arautzailearen %100eko prestazioa eska dezakegu. Gizarte Segurantzaren erregimen guztietako langileek eska dezakete (inoren konturako langileek, autonomoek, etxeko langileek).

Enplegurik ez daukagunean langabezian gaudela esaten dugu. Geure artean, behintzat, zeren eta langabezia-egoeraren definizio legala ez baita horren automatikoa.

Denok entzun ditugu inoiz langabezia zaharra edota langabezia berria terminoak eta, zenbait kasutan, bien artean aukeratu ahal dugula. Baina zertan datza hori eta noiz gertatzen da? Zein da probetxugarriena? Aukeratzen ez den prestazioa galtzen ote da?

ERTEagatiko prestazioa jasotzen egon bazara eta, aldi berean, beste lan batean jardunaldi partzialaz aritu bazinen, agian SEPEk, bere momentuan, ERTEagatiko langabezia prestazioa murriztu zizun. Honezkero aukera daukazu diru hori itzul diezazutela eskatzeko

Momentura arte lan istriputzat jotzen ziren, baina otsailaren 3ko dekretu baten bitartez, lan gaixotasuntzat joko dira pandemia egoerak dirauen bitartean.

Azaroaren 27an, argitaratu ziren Nafarroako Aldizkari Ofizialean Ostalaritzari begirako laguntzak (70/2020 Ebazpena).
Eskaera epea abenduaren 1ean hasi da eta hilaren 15era arte luzatuko da.

Diru laguntza hauek autonomoek, mikroenpresek eta enpresa txikiek eska ditzakete, beti ere, azaroaren 6ko 38/2020 Dekretuaz, Eusko Jaurlaritzaren aginduaz ixtera edo jarduera murriztera behartuta egon badira. Eskaera epea abenduaren 10ean amaituko da.

Kultura arloan teknikari edota laguntzaile moduan aritu diren langileentzako aparteko prestazioa. Pertsona hauek aldi baterako egon behar izan dira lanean, inoren kontura, ekitaldi, obra edo ikuskizun publiko batean. Eskaera epea azaroaren 6an hasi da.

Langabezia prestazioa edo langabezia subsidioa agortu badituzu (martxoaren 14tik ekainaren 30 bitartean), aparteko subsidio hau eska zenezake. Eskaera epea azaroaren 6an hasi da.

Uztailean, abuztuan eta irailean ERTEan egon diren langileek jaso duten prestazioa osazeko laguntzak. Eskaera epea: azaroaren 4tik 20ra arte.

ERTEan gauden bitartean, Gizarte Segurantzan kotizatzen jarraitzen dugu. Kotizazio hauek hainbat prestaziotarako hartuko dira kontuan, baina ez langabeziarako.

Neurri hau urriaren 6tik ikasturtea amaitu arte luzatu da eta ikastetxeetako langileak ere barne hartu ditu.

Titularra edo familia unitateko kideren bat langabezian edo ERTEan badago, jardunaldia murriztu behar izan badu edo, halako arrazoiren batengatik, azken hilabetean diru-sarreren galera esanguratsua pairatu badu.

Prestazioetarako eskatzen diren gutxieneko kotizazioen inguruko guztia: zer diren, zeintzuk kotizazio hartzen diren kontuan, zenbateko gabealdia behar den prestazio bakoitzerako…

Honako hauek ordaintzeko:
– entzumen protesiak
– optika premiak
– ortodontzia tratamenduak

Diru-laguntza puntualak dira, ordainketa bakarrekoak. Zenbatekoa 800€ edo 500€ izango dira, familiaren errenta per capitaren arabera.

Nafarroako Gobernuak ez ditu honelako eszedentzia guztiak subentzionatzen eta hainbat kasutara murrizten ditu diru-laguntzak.

– Seme-alabak kargupean izateagatik
– Erditze edo adopzio anizkoitzagatik
– Nazioarteko adopzioengatik

Ekainaren 1ean argitaratu dira BOEn bizitzeko gutxieneko errentaren nondik-norakoak. Hego Euskal Herrian badauzkagu halako errenta bi: Diru-sarrerak bermatzeko errenta EAEn, eta Errenta bermatua Nafarroan.

Nahikoak ez izan arren, hemen dauzkazue azalduta Madrilgo Gobernuak hartutako neurriak:
– Hipoteken moratoria
– Etxeko hornidura (argia, ura, gasa)

Gutxienez hilabete biko kontratuaz aritu bazara eta egunotan langabezian geratu bazara (eta ez badaukazu aukerarik beste langabezia subsidiorik jasotzeko), hau eska zenezake.

Madrilgo Gobernuak apirilaren 1ean argitaratutako neurriak eta, honetaz gain, EAE eta Nafarroako Gobernuen alokairu-laguntzak.

Bulegoak itxita daudela, zelan egin prestazioak eskatzeko izapideak?

Prestazioa eskatu ahal izango dute probaldian kaleratuak izan diren lagunek eta, beste lan batean hasteko, aurreko lana utzi dutenek Hala ere, guztiek ez dute eskubide hori izango

Apirilaren 22an BOEn argitaratutako 15/2020 Dekretuak aldizkako langile finkoei begirako hainbat neurri ezarri ditu, langabezia prestazioari dagokionez.

Maiatzaren 5ean, azkenik, argitaratu dira EHAAn alokairu askeko etxebizitzen errenta ordaintzeko laguntzak.

Jardunaldia murriztuz gero, ze nolako laguntzak eska daitezkeen ekarri eta Koronabirusa. Informazioa eta gomendioak alarma egoerarako orrialdean jasotzen genuen neurri hau sakonago azaldu dugu.

Eskaera epea: maiatzaren 12tik apirilaren 1era.
Aparteko laguntza honen inguruko informazioa jaso eta sarrera honetan ekarri dizuegu (eskaera, dokumentazioa, bete beharreko baldintzak…).

19/2020 Dekretuaren bitartez (maiatzaren 27ko BOE), osasun arloan (arlo sozio-sanitarioan barne) aritzen diren langileen kasuan, koronabirus kutsapenak ondorio guztietarako lan istriputzat aitortuak izateko aukera zabaldu da.

Langabezia prestazioa kontributiboa da; hau da, kontribuzio edo kotizazioaren arabera izango dira bai prestazioaren kantitatea bai honek iraungo duen epea. Hemen kontsultatu ahal dituzu kopuruak eta baldintzak.

Langabezia subsidioa ez da kontributiboa, “asistentziala” baino. Horregatik, kopuru finkoa izango da beti. Hainbat langabezia subsidio existitzen dira. Hemen horien inguruko informazioa aurkituko duzu.

Gutxienez 6 hilabetez kartzelan egon diren pertsona guztiek langabezia subsidioa 18 hilabetez jasotzeko eskubidea daukate.

– 45 urte baino gehiago badaukazu eta Estatutik kanpo lanean egon bazara edo denbora luzez langabezian egon bazara
– Genero indarkeriaren biktima izan bazara
– %33ko (edo gehiagoko) desgaitasuna aitortuta badaukazu

DBE ez da soilik diru sarrerarik batere ez daukan jendearentako subsidioa. Honetaz gain, diru sarrera nahikorik jasotzen ez duten pertsonek ere eskatu dezakete.

2016an errenta bermatuak ordura arteko jendarteratze errenta (“renta de inclusión social”, RIS) ordezkatu zuen. Honek diru kopuruetan eta bete beharreko baldintzetan hainbat aldaketa ekarri zituen.

DBE (edo “RGI”) barruan badago modalitate bat, enplegua eduki arren, diru sarrera nahikorik ez daukaten lagunentzat.

Prestazio hau etxearen alokairua ordaintzen laguntzeko balio du. Diru sarrerak bermatzeko errentaren osagarria da. Hau da, errenta horren jasotzaileek baino ezin dute eskatu.

Diru laguntza hauek bakar eta apartekoak dira. Hau da, ez dira maiztasun finkoaz ematen, baizik eta behar zehatzei erantzuteko.

Laguntza ekonomiko honek mantenu eta etxebizitza gastuei aurre egiteko helburua dauka, sustrai sozialak eten ez daitezen eta bazterketa sozial egoera larrian dauden jasotzaileak zentro berezietara bideratuak izan ez daitezen.