2012an Etxeko Langileen Erregimena Gizarte Segurantzako erregimen orokorrean sartu zen; hala ere, oraindik sistema berezia dauka.

Ez dago kantitate finkorik (etxeko langileek ez daukate lan hitzarmenik), enpleatzailearekin negoziatu behar da, baina legeak bai ezartzen du zein den minimoa: lanbide arteko gutxieneko soldata.

Teorian, etxeko langileek beste langile guztiek dauzkaten eskubide eta betebehar berberak dauzkate. Baina, praktikan, berezitasun asko ditu erregimen honek.

Zenbat kobratzen da? Nork ordaindu behar du? Zelan eskatzen da? Eta Gizarte Segurantzan alta emanda egon ezean, eskubiderik badaukat?

Zelan eman langilearen alta Gizarte Segurantzan pausoz pauso eta beharrezko dokumentazioarekin. Zelan egin kontratua egoera administratibo irregularrean dauden langile migranteei.