Etxeko langileek, beste langile guztiek bezala, eskubidea daukate, euren lan harremana amaitzen denean, finikitoa jasotzeko, baita, kaleratze edo kontratu amaiera kasuetan, kalte ordaina jasotzeko ere, nahiz eta, ikusiko dugunez, gainontzeko langileena baino baxuagoa izan

Gizarte Segurantzak jakinarazi du enpleatzaileek Diruzantza Orokorrari langileen soldata eguneratuak komunikatu beharko dizkiotela. Bestela, Lan Ikuskaritzak esku hartuko duela eta zehapenak ezar ditzakeela abisatu dute.

Aurreko artikuluan azaltzen den erregularizazioa zelan egin behar den kontatu dizuegu hemen. Enplegatzailearen zeregina da, baina zuek ere ezagutzea ez dago soberan. Gainera, soldatak ondo kontabilizatzeko lau gako ere aurkituko dituzue.

Zein da kalteordaina eta zelan kalkulatu; zeintzuk dira enpleatzailearen betebeharrak (bete ezean, desistimientoa kaleratzetzat sala daiteke, kalteordain handiagoekin); kalteordainaz gain, finikitoa ere jaso behar da…

Azken egunotan ere egiaztatzen ari garenez, etxeko langileak ez omen dira existitzen. Hemen informazio apur bat ekarri dizuegu momentu honi aurre egin ahal izateko (kaletik mugitu ahal izateko ziurtagiri bat barne).

Lan egiteari utzi behar izan dioten (edo ordu gutxiagoz lan egin behar duten) zein kaleratuak izan diren langileentzat.

2012an Etxeko Langileen Erregimena Gizarte Segurantzako erregimen orokorrean sartu zen; hala ere, oraindik sistema berezia dauka.

Ez dago kantitate finkorik (etxeko langileek ez daukate lan hitzarmenik), enpleatzailearekin negoziatu behar da, baina legeak bai ezartzen du zein den minimoa: lanbide arteko gutxieneko soldata.

Teorian, etxeko langileek beste langile guztiek dauzkaten eskubide eta betebehar berberak dauzkate. Baina, praktikan, berezitasun asko ditu erregimen honek.

Zenbat kobratzen da? Nork ordaindu behar du? Zelan eskatzen da? Eta Gizarte Segurantzan alta emanda egon ezean, eskubiderik badaukat?

Zelan eman langilearen alta Gizarte Segurantzan pausoz pauso eta beharrezko dokumentazioarekin. Zelan egin kontratua egoera administratibo irregularrean dauden langile migranteei.