Zein da kalteordaina eta zelan kalkulatu; zeintzuk dira enpleatzailearen betebeharrak (bete ezean, desistimientoa kaleratzetzat sala daiteke, kalteordain handiagoekin); kalteordainaz gain, finikitoa ere jaso behar da…

Azken egunotan ere egiaztatzen ari garenez, etxeko langileak ez omen dira existitzen. Hemen informazio apur bat ekarri dizuegu momentu honi aurre egin ahal izateko (kaletik mugitu ahal izateko ziurtagiri bat barne).

Lan egiteari utzi behar izan dioten (edo ordu gutxiagoz lan egin behar duten) zein kaleratuak izan diren langileentzat.

2012an Etxeko Langileen Erregimena Gizarte Segurantzako erregimen orokorrean sartu zen; hala ere, oraindik sistema berezia dauka.

Ez dago kantitate finkorik (etxeko langileek ez daukate lan hitzarmenik), enpleatzailearekin negoziatu behar da, baina legeak bai ezartzen du zein den minimoa: lanbide arteko gutxieneko soldata.

Teorian, etxeko langileek beste langile guztiek dauzkaten eskubide eta betebehar berberak dauzkate. Baina, praktikan, berezitasun asko ditu erregimen honek.

Zenbat kobratzen da? Nork ordaindu behar du? Zelan eskatzen da? Eta Gizarte Segurantzan alta emanda egon ezean, eskubiderik badaukat?

Zelan eman langilearen alta Gizarte Segurantzan pausoz pauso eta beharrezko dokumentazioarekin. Zelan egin kontratua egoera administratibo irregularrean dauden langile migranteei.