Artikuluetan ere bila zenezake. Etengabean osatzen ari gara!