Ohiz kanpoko langabezia subsidioa

2021/10/12an eguneratua

Subsidio hau 2018ko Aurrekontu Legeak ekarritako berritasuna da eta lehenagoko PREPARA Plana eta PAE laguntzak ordezkatzera dator.

Nork eska dezake?

Aukera bi daude:

1. Langabezia subsidioa agortu dutenek. Hau da, beste langabezia subsidio bat jasotzen egon bazara (kotizazio nahikorik ezagatik subsidioa, familia laguntza eta abar) eta hau agortu baduzu, ohiz kanpoko subsidioa eskatzeko aukera daukazu.
Izan kontuan aurreko subsidioa agortu duzunetik ohiz kanpoko hau eskatu arte hilabete itxaron behar duzula eta enplegu eskatzailetzat izena emanda egon behar zarela.

2. Denbora luzez langabezian egon bazara (“parado de larga duración deritzona, alegia). Honek esan nahi du enplegu eskatzailetzat izena emanda egon behar izan zarela gutxienez 360 egunez ez ohiko subsidio hau eskatu baino lehenagoko 18 hilabeteetan zehar. Eta gizarteratze errenta aktiboa (RAI), PREPARA plana edo lehengo PRODI agortu badituzu.

 

Bete beharreko baldintzak:

Bestelako prestazio edo subsidiorik jaso ahal izateko egoeran ez egotea. Hau da, langabezia prestazioa edo subsidio arrunta jasotzeko eskubidea badaukazu, horixe eskatu beharko zenuke eta ez ohiz kanpoko subsidio hau.

– Beste subsidioak agortu ondoren lanean egon bazara eta berriro langabezian geratu bazara, baja hori ezin da borondatezkoa izan. Bestela esanda, ezin izan duzu zuk lana utzi, kaleratu behar izan zaituzte.

Ezin duzu erretiro adinik izan.

Errenta nahikorik ez edukitzea. Edozein subsidio jaso ahal izateko bezala, errentak (kasu honetan familia unitate osoarenak) ezin dira izan lanbidearteko gutxieneko soldataren %75 baino handiagoak izan, hau da, 723,75 euro hilean (2021eko irailetik aurrera)

Familia ardurak izan behar dituzu. Familia arduratzat hartuko dira bikotekidea, 26 urtetik beherako seme-alabak edo desgaitasunen bat daukaten 26 urtetik gorakoak .

Aldez aurretik ezin izan duzu PAE laguntza jaso (PAE: enplegurako aktibazio programa). PAE kobratu duten lagunek ezin dute subsidio hau eskatu.

Adi! SEPEra joan baino lehen, Lanbide edo Nafar Lansarera joan beharko zara eta bertan eskatu enplegua aktiboki bilatu izanaren egiaztagiria.

 

Subsidioaren iraupena

Ohiz kanpoko subsidioa sei hilabetez baino ezin da jaso eta denbora hau ez da luzagarria.

 

Zenbat jasotzen da?

Beste subsidio guztietan bezala, jasotzen den kopurua IPREMaren %80 da: 451,92 euro hilean (2021erako kopuruak).

 

Subsidioa eskatzeko epeak

1. aukeran: Subsidioak agortu badituzu, hilabete itxaron beharko duzu eta hilabete hau pasatuta 15 eguneko epea izango duzu subsidioa eskatzeko.
2. aukeran: Iraupen luzeko langabetua bazara, ez daukazu eskatzeko epe finkorik, beti ere beste laguntzak (RAI, PREPARA, PRODI) agortu dituzula egiaztatu ahal baduzu.

 

Ohiz kanpoko subsidioa eta jardunaldi partzialaz lan egitea

Lanean ari bazara, nahiz eta jardunaldi partzialaz, ezin duzu subsidioa eskatu. Langabezia egoera legalean egon behar zara derrigor. Hala ere, subsidioa jasotzen hasi eta gerora jardunaldi partzialean lanean has zintezke eta biak bateratu. Hori bai, subsidioaren zenbatekoa proportzioan murriztuko dizute.

 

Ze dokumentazio behar da?

• Eskaera orria. Bertan “ohiz kanpoko subsidioa” aukeratu beharko da.
• Norberaren identifikazioa (NAN, TIE, pasaportea…), kargupean dituzun senideen identifikazioa eta familia liburua edo, migrantea bazara, dokumentu baliokidea.
• Desgaitasunik duen 26 urtetik gorako seme-alaben kasuan desgaitasun egiaztagiria eta desgaitasun maila adierazten duen dokumentua ere beharko dituzu.
Errenten ziurtagiria, enplegu bulegoan hala eskatuz gero.
• Diru laguntza jasotzeko kontu korrontea egiaztatzen duen bankuaren dokumentua.