Egun libreak edota baimen ordainduak, ze kasutan daukagu horretarako eskubidea?

Ordaindutako baimenak hitzarmen kolektiboetan azaltzen dira. Hortaz, horrek zehazten du zeintzuk diren kasuak eta zenbat denborarako eskubidea daukagun. Hemen azaltzen ditugunak Langileen Estatutuak (37. artikuluan) dakartzan egoerak dira, ohikoenak izan daitezkeenak, baina, esan bezala, zeure hitzarmena kontsultatu beharko zenuke, baldintza hobeagoak ezarri ditzakeelako.

Gogoratu eskubide hauek disfrutatzeko, aldez aurretik abisatu behar diozula enpresari eta justifikatu beharko duzula. Ez da beharrezkoa beti aldez aurretik egitea, abisatu bai, baina justifikantea gerora eman liteke.

Ezkontza:
15 egun natural. Hitzarmen askotan, honezkero, ekontza eta izatezko bikotea erregistratzea parekaturik daude.

Etxez aldatzea:
Egun bat

Odolkidetasun edo ezkontza-ahaidetasun bigarren gradura arteko senideen jaiotza edo heriotzagatik, istripu edo gaixotasun larriagatik, ospitalizazioagatik edo ospitalizaziorik ez dakarren ebakuntza kasuetan:
Bi egun. Lau egunetara luzatuko da desplazamendua beharrezkoa bada.

• Hainbat betebehar edo zeregin publiko betetzeko, honelakoetan beharrezkoa den denbora eman beharko digu enpresak, hala nola hauteskundeetan parte hartu (mahaian egotea egokitu bazaigu edota botoa emateko) edo epaiketetara joateako (zinpeko moduan aritu behar dugulako; zenbait hitzarmenetan lekuko moduan ere bai). Hitzarmen askotan bestelako premia batzuk ere jasotzen dira, hala nola NANa berriztatzea.

Haurdunaldi bitartean enpresak behar besteko denbora eman behar dizu azterketa medikoak egiteko eta erditzea prestatzeko teknikak lantzeko, lan orduetan egin behar badituzu.

Edoskitzea. Umeak 9 hilabete bete arte edoskitzerako denbora hartzeko eskubidea daukazu: ordubete egunean, bi zatitan banatu daitekeena. Bikiak edo hirukiak izan badituzu (erditze, harrera zein adopzioetan), denbora hau ere horren arabera handituko da; hau da, hiru ume, hiru ordu, esaterako. Beste aukera bat da jardunaldia ordu erdiz laburtzea edo jardunaldi osoetan batzea, hitzarmenak ematen dituen aukeren arabera. Baimen hau guraso biek har dezakete eta 2019ko maiatzetik baimen hau transfriezina izatera pasatu da.

Kaleratze objektiboen kasuan, eta kontratu mugagabea badaukazu, aurreabisuko denbora osoan zehar astean sei ordu har zenitzake lan berri bat bilatzeko. Jardunaldi erdiz arituz gero, baimena hiru ordutakoa izango litzateke.