Zenbat kobratu behar duzu etxeko langilea bazara?

Ez dago kantitate finkorik, etxeko langileek lan hitzarmenik ez daukate eta (LABek aurten etxeko langileen lehen hitzarmen kolektiboa osatzeko proposamena egin du). Hala ere, Etxeko Langileen Erregimenak arautegia finkatzen du eta, honen arabera, enplegatzailearekin negoziatu behar bada ere, legeak bai ezartzen du zein den minimoa: lanbide arteko gutxieneko soldata.

Lanbidearteko gutxieneko soldata 2020an (2021ean ez da oraindik eguneratu): 950 euro hilean eta 14 paga urtean (jardunaldi osoz, hau da, astean 40 orduz, arituz gero). Horren arabera finkatu beharko da minimoa ordu gutxiagoz arituz gero. Adibidez, jardunaldi erdiz (astean 20 orduz) lan eginez gero, gutxienez 475 euro irabazi beharko duzu (14 ordainsaritan). 500 edo 600 euro adostu daitezke, baina sekula ez gutxieneko horretatik behera.

Aparteko pagak: edozein langilek bezala, aparteko paga bi jasotzeko eskubidea daukazu. Paga hauek ekainean eta abenduan jaso daitezke edota enplegatzailearekin adostu dezakezu urtean zehar prorrateatzea. Hau da, urteko hamabi hilabeteetan zatiturik jasotzea.

Aparteko paga hauen kopurua enplegatzailearekin adostuko da, baina, lehen esan bezala, gutxieneko soldata errespetatu beharko da. Gutxieneko soldata urtean 13.300 euro dira 2020rako. Adibideetan argiago ikusten da:

Hilabetean lehen aipatu dugun soldata jasotzen baduzu hilean, hau da, 950 euro, aparteko pagak ere kopuru berekoak izan beharko dira:
(950 x 14 = 13.300 euro).

Hilean, esaterako, 900 euro kobratzen badituzu, urtean (aparteko pagak kontuan hartu gabe) 10.800 euro jasoko zenuke (900 x 12 hilabete). Kopuru hau ez da urteko gutxieneko soldatara heltzen. Hortaz, aparteko ordainsari horiek, gutxienez, 1.250 eurokoak izan beharko liratezke minimora heltzeko
(10.800 + 2.500 = 13.300)

Gogoratu zenbaki hauek guztiek minimoa adierazten dutela. Ez da bete beharreko soldata. Hortik aurrera negoziatu daiteke, baina sekula ez hortik behera.

Taula honetan minimo horiek errazago ikusten dira, betetzen den ordu kopuruaren arabera (lehen emandako adibideak 40 orduko jardunaldiari dagozkio, baina ohikoena da etxeko lanetan jardunaldi laburragoak izatea):

Orduak astean Soldata gordina 2020rako (12 paga) Soldata gordina 2020rako (14 paga) Urteko soldata gordina 2020rako
40 1108,33 euro 950 euro 13.300 euro
35 969,79 euro 831,25 euro 11.637,50 euro
30 831,25 euro 712,50 euro 9.975 euro
25 692,71 euro 593,75 euro 8.312,50 euro
20 554,17 euro 475 euro 6.650 euro
15 415,63 euro 356,25 euro 4.987,50 euro
10 277,08 euro 237,05 euro 3.318,70 euro
Soldataren parte bat deskontatu ahal dizute, esaterako, han bazkaltzeagatik?

Bai. Soldataren zati bat espezietan kobra zenezake. Lan egiten duzun etxean bazkaltzeagatik edo ostatu emateagatik izaten da ohikoena. Baina adi! ez zaitzatela engaina:
– Soldatatik kontzeptu hauek deskontatu ahal dira, baina deskontu hau ezin da soldataren %30era heldu.
Dirutan gutxienez lanbide arteko soldata jaso behar duzu. Aurreko atalean azaldu ditugun kopuruak dirutan izan beharko dira ezinbestez, nahiz eta barneko langilea izan eta bertan jan eta lo egin.

Nomina

Etxeko langileek nomina jaso behar dute. Nomina ereduak HEMEN aurkitu ahal dituzu. Ez sinatu nomina, ez baduzu dirua jaso, nomina sinatzeak dirua jaso duzula esatea baita.

Enplegatzaileak adosten duzuen eran ordaindu ahal dizu: metalikoan, taloiaz edo transferentziaz. Metalikoan ordaintzen badizute, oso garrantzitsua da segidan bankura joan eta dirua ingresatzea, nomina edo soldata dela adierazita. Horrela, hilabetez hilabete soldataren kopurua eta jaso den eguna erregistraturik geratuko da, enplegatzailearekin izan daitezkeen arazoen aurrean babesturik izateko, batez ere kaleratzeen aurrean. Hau oso inportantea da egoera irregularrean egonez gero.

Orduka lan egiten baduzu

Noiz egiten da lan orduka? enplegatzaile batentzat lan egindako egunak ez badira urtean 120ra heltzen. Beraz, orduka arituko gara astean egun bakar batean lan egiten badugu, nahiz eta urte osoan zehar egin. Baina gure jardunaldia ez da ordukakoa izango baldin eta, esaterako, astean bost egunez pare bat ordu lan egiten badugu. Azken kasu honetan jardunaldi partziala izango da.

Orduka aritzen diren etxeko langileek gutxienez 7,42 euro kobratu behar dute ordu bakoitzeko (2020rako kopurua). Adibidez, asteburu batean etxe baten garbiketa egiteko kontratatzen bagaituzte, 8 orduz larunbatean eta 8 orduz igandean, jaso beharreko soldata gutxienez 118,72 euro izan beharko dira (7,42 euro x 16 ordu). Jakina, hori baino gehiago izatea negoziatu liteke, baina sekula ez hori baino gutxiago.

Ordukako soldata horrek (7,42 euro gutxienez) oporrei eta aparteko pagei dagozkiena hartzen du barne