Pentsio ez kontributiboak

2018/02/26
2021/01/14an eguneratua

Pentsio ez kontributiboak kotizatu ez duen edo gutxieneko kotizaziora heltzen ez den jendeari daude bideratuta. Subsidio izaera daukate, hau da, kopuru finkoa jasotzen da. Esan beharrik ez dago 400 eurotara ozta-ozta heltzen den miseriazko kopuru honek ez duela inondik inora oinarrizko premiak asetzea bermatzen. Gainera, nabarmendu behar da pentsio ez kontributibo gehienak emakumezkoek jasotzen dituztela; hauxe da, bada, gizon eta emakumeen artean dagoen pentsio arrakala latzaren arrazoietako bat.

Mota bi daude: jubilazioagatik eta baliaezintasunagatik. Estatuaren aurrekontuetan zehazten badira ere, hauen kudeaketa EAE eta Nafarroako gobernuen esku dago. Hego Euskal Herrian 14.000 lagun baino gehiagok jasotzen dute prestazio hau.

Bete beharreko baldintzak

Baliaezintasunagatik:
18 eta 65 urte bitarte izatea
Estatuan gutxienez 5 urtez bizi izana. 5 urte hauetatik eskatu aurreko bi urteetan Estatuan jarraian bizitzen egon behar izan zara.
Gutxienez %65eko desgaitasun maila aitortuta izan behar duzu.
Diru sarrera nahikorik ez daukazula egiaztatu behar duzu.

Jubilazioagatik:
Gutxienez, 65 urte izatea.
Estatuan gutxienez 10 urtez bizi izana. 10 urte hauetatik eskatu aurreko bi urteetan estatuan jarraian bizitzen egon behar izan zara.
Diru sarrera nahikorik ez daukazula egiaztatu behar duzu.

Zenbateko diru sarrerak izan ahal dituzu gehienez pentsio ez kontributiboa eskatzeko?

5.639,20 euro urtean (2021. urterako). Hala ere, izan kontuan kantitate hau baino gutxiago kobratzen baduzu ere, familia unitate osoaren diru sarrerak aintzat hartzen direla. Honela, familia osoaren diru sarrerak ezin dira honako kopuruak baino altuagoak izan:

2 familiakide: 9.586,64 euro urtean
3 familiakide: 13.534,08 euro urtean
4 familiakide: 17.481,52 euro urtean

Familiakide horien artean zure gurasoren edo seme-alabaren bat badago:

2 familiakide: 23.966,60 euro urtean
3 familiakide: 33.835,20 euro urtean
4 familiakide: 43.703,80 euro urtean

Ze dokumentazio behar da?

– Eskaera orria
– Laguntza jasotzeko bankuaren kontu korrontea adierazten duen orria (Aldundiak emango dizu bete beharreko dokumentua)
– NAN edo NIEren fotokopia. Migrantea bazara, pasaportearen fotokopia ere bai.
– Zurekin bizi diren senideen NAN edo TIEren fotokopia. 14 urtetik beherakoak badira, familia liburuaren (edo honen baliokidearen) fotokopia ere bai.
– Erroldatze egiaztagiria. Migrantea bazara, gutxienez 5 edo 10 urtez Estatuan bizitzen egon zarela ziurtatu behar duzu.
– Desgaitasun agiria, baliaezintasun pentsioen kasuetarako

Zenbat kobratzen da? (2021eko kopuruak)

2013ko pentsio erreformaren ondorioz, pentsioen igoera miseriazko %0,25ean ezarri zen. Hortaz, berez jasotzen den kopurua miseriazkoa izateaz gain, urtez urte gero eta gehiago murrizten ari da, eros ahamena galtzen duten heinean. Pentsionisten mobilizazioei esker, PPk eta PNVk akordioa sinatu behar izan zuten. Hala ere, gogoratu behar dugu bi urtetarako akordioa baino ez dela. Hau da, partxe moduko bat adostu zuten pentsiodunen eskaerak eta mobilizazioak apaltzeko helburu hutsaz.

Honen ildotik, 2018ko abenduan, PSOEren dekretu bitartez onartu zen pentsioak, oro har, %1,6an errebalorizatuko zirela. Hau da, pentsio kontributiboak %1,6 igoko zirela, aipatutako 0,25% igo beharrean.  Gogoratu behar da dekretu honek 2019ari baino ez dagokiola eta ez dela urtez urte errepikatuko den erabaki irmoa.

Pentsio ez kontributiboei dagokienez, %0,25ari %2,75eko osagarria aplikatzea adostu zuten. Orotara, %3. Edozelan, erreformak ezarri zuen %0,25a ez dute bertan behera utzi, baizik eta kopuru honi osagarri puntuala gehitu. Era berean, 2020. urterako Madrileko Gobernuak pentsio guztiak KPIren arabera errebalorizatzea ezarri du dekretoz (%0,9 gehiago), igoera benetan urria miseriazko zenbateko hauetarako eta, gainera, kasu honetan ere ez du bermatu KPIren indizea erabiltzeko erabakiak 2020tik aurrera indarrean jarraituko duenik.

2021 urterako, pentsio kontributiboak %0,9 igo dira eta pentsio ez kontributiboek honen bikotza, hau da, %1,8.

Hortaz, azken igoeraz hauexek dira zenbatekoak: bestelako diru sarrerarik ez badaukazu eta bakarrik bizi bazara, 5.639,20 euro urtean. Hau da, 402,80 euro hilean. Kopuru hau aldatzen da, familiakide kopurua eta familiaren diru sarrerak kontuan hartuta.

Zure desgaitasun maila %75 baino altuagoa bada eta beste norbaiten laguntza behar duzula egiaztatzen baduzu, %50eko osagarria jaso dezakezu (2.819,60 euro urtean, alegia).

Oinarrizko kopuruak honako hauek dira:

Pentsio osoa: 5.639,20 euro urtean / 402,80 euro hilean
Gutxienekoa (%25): 1.409,80 euro urtean / 100,70 euro hilean
Pentsio osoa gehi %50eko osagarria: 8.458,80 euro urtean / 604,20 euro hilean

Familia berean lagun batek baino gehiagok jasotzen baduzue pentsio ez kontributiboa:

2 lagun: 4.793,32na euro urtean / 342,38na euro hilean
3 lagun: 4.511,36na euro urtean / 322,24na euro hilean
4 lagun: 4.370,38na euro urtean / 312,17na euro hilean

Bateraezintasunak

Diru laguntza hau jasotzeko, ezin duzu bestelako pentsiorik jaso (INSS, MUFACE, gizarte ongizatearen funtsa), ezta bestelako diru laguntzarik ere (gutxieneko errenta bermatzeko diru laguntza, desgaitasuna duten seme-alabengatiko familia laguntza…).

Bestalde, langabezia subsidioa jasotzen ari bazara, hau diru sarreratzat joko da pentsioa eskatzen duzunean.

Etxebizitzarako osagarria

Alokairuan bizi bazara, etxebizitzarako osagarria eska zenezake. 525 euro baino ez dira, hala ere, urte osoko alokairuari aurre egin ahal izateko ezdeusa. Hala ere, pentsio ez kontributiboa jasotzen baduzu eta alokairuan bizi bazara, diru hori jasotzeko eskubidea daukazu.

HEMENdik jaitsi zenezake eskaera-orria.

Nora jo behar duzu?  

Aldundietako politika edo zerbitzu sozialen atalean eskatu behar da

ARABA:
Diputazio kalea 13, Gasteiz
Tf. 945 15 10 15

BIZKAIA:
Lertsundi kalea 14, Bilbo
Tf. 944 06 71 63

GIPUZKOA:
Zarategi kalea 99, Donostia
Tf. 943 11 25 88

NAFARROA:
González Tablas kalea 7, Iruñea
Tf. 948 42 69 00
Edo zure udalari dagokion oinarrizko zerbitzu sozialen atalean. Non dauden bilatzeko, HEMEN kontsulta dezakezu