Pentsio ez kontributiboak

2018/02/26
2022/01/10ean eguneratua

Pentsio ez kontributiboak kotizatu ez duen edo gutxieneko kotizaziora heltzen ez den jendeari daude bideratuta. Subsidio izaera daukate, hau da, kopuru finkoa jasotzen da. Esan beharrik ez dago 400 eurotara ozta-ozta heltzen den miseriazko kopuru honek ez duela inondik inora oinarrizko premiak asetzea bermatzen. Gainera, nabarmendu behar da pentsio ez kontributibo gehienak emakumezkoek jasotzen dituztela; hauxe da, beraz, gizon eta emakumeen artean dagoen pentsio arrakala latzaren arrazoietako bat, nahiz eta bakarra ez izan.

Mota bi daude: jubilazioagatik eta baliaezintasunagatik. Estatuaren aurrekontuetan zehazten badira ere, hauen kudeaketa EAE eta Nafarroako gobernuen esku dago; hori dela eta, geroxeago ikusiko dugunez, eskaera Foru Aldundietan egin behar da.

Hego Euskal Herrian, 2021eko azaroko datuen arabera, 15.389 lagunek jasotzen dute prestazio hau.

 

Bete beharreko baldintzak

Baliaezintasunagatik:
18 eta 65 urte bitarte izatea
Estatuan gutxienez 5 urtez bizi izana. 5 urte hauetatik, eskatu aurreko bi urteetan Estatuan jarraian bizitzen egon behar izan zara.
Gutxienez %65eko desgaitasun maila aitortuta izan behar duzu.
Diru sarrera nahikorik ez daukazula egiaztatu behar duzu.

Jubilazioagatik:
Gutxienez, 65 urte izatea.
Estatuan gutxienez 10 urtez bizi izana. 10 urte hauetatik, eskatu aurreko bi urteetan estatuan jarraian bizitzen egon behar izan zara.
Diru sarrera nahikorik ez daukazula egiaztatu behar duzu.

 

Zenbateko diru sarrerak izan ahal dituzu gehienez pentsio ez kontributiboa eskatzeko?

5.639,20 euro urtean (2021. urterako). Hala ere, izan kontuan kantitate hau baino gutxiago kobratzen baduzu ere, familia unitate osoaren diru sarrerak aintzat hartzen direla. Honela, familia osoaren diru sarrerak ezin dira honako kopuruak baino altuagoak izan:

2 familiakide: 9.586,64 euro urtean
3 familiakide: 13.534,08 euro urtean
4 familiakide: 17.481,52 euro urtean

Familiakide horien artean zure gurasoren edo seme-alabaren bat badago:

2 familiakide: 23.966,60 euro urtean
3 familiakide: 33.835,20 euro urtean
4 familiakide: 43.703,80 euro urtean

∗ Zenbateko hauek 2021. urtekoak dira. Zenbateko berrien berri izan bezain pronto, jakinarazi egingo dizuegu.

 

Zenbat jasotzen da?

2022 urterako, pentsio kontributiboak %2,5 igo dira eta pentsio ez kontributiboak tanta bat gehiago: %3, alegia.

Pentsioen eros ahalmena bermatzeko 21/2021 Legeren bitartez pentsioen errebalorizazioa KPIarekin lotu da berriz (gogora dezagun 2013ko pentsio erreformarekin, PPk pentsioen igoera miseriazko %0,25ean finkatu zuela). Pentsiodunen mugimenduaren borrokari esker, gobernuek bestelako igoera batzuk adosten joan behar izan dira urterik urte, harik eta, behingoz, ditxosozko 0,25eko adierazlea bertan behera utzi arte.

KPIa kalkulatzeko erabili ohi den formula KPI metatua izaten da (soldaten igoerarako, adibidez). Hala ere, pentsioen errebalorizaziorako KPIa kalkulatzeko modu berri bat adostu zen uztailean Madrilen PSOEren, patronalaren, CCOO eta UGTren artean: aurreko 12 hilabeteetako batezbesteko KPIa. Hau da, 2022. urterako, 2020ko abenduaren eta 2021eko azaroaren arteko batezbesteko KPIa aplikatuko da. Zer esan nahi du honek? Formula berri honekin pentsio kontributiboak %2,5 igoko dira; hala ere, KPI metatua askoz altuagoa izan da: %5,6.

Hortaz, pentsioak igoko badira ere, eros ahalmena galdu egin dute: %3,1 pentsio kontributiboek eta %2,6 pentsio ez kontributiboek.

Ez dugu uste kasualitatea denik adierazle hau aldatu izana juxtu-juxtu azken hamarkadetako inflaziorik handiena izan den urtean.

Baina goazen zenbateko zehatzetara:

Bestelako diru sarrerarik ez badaukazu eta bakarrik bizi bazara, 5.808,60 euro urtean. Hau da, 414,90 euro hilean. Zenbateko hau aldatzen da, familiakide kopurua eta familiaren diru sarrerak kontuan hartuta.

Baliaezintasun pentsioa jasotzen baduzu, zure desgaitasun maila %75 baino altuagoa bada eta beste norbaiten laguntza behar duzula egiaztatzen baduzu, %50eko osagarria jaso dezakezu (2904,3 euro urtean).

Oinarrizko zenbatekoak honako hauek dira:

 Euroak urtean

Euroak hilean (14 ordainsaritan)

Pentsio osoa

5.808,60€414,90€
Gutxienekoa (%25)1.452,15€103,72€
Pentsio osoa gehi %50eko osagarria8.712,90€622,35€

 

Familia berean lagun batek baino gehiagok jasotzen baduzue pentsio ez kontributiboa:

 Lagun bakoitzekoGuztira
2 lagun4.937€ urtean352,64€ hilean (14 ordainsari)9.874€
3 lagun4.646,60€331,90€ hilean (14 ordainsari)13.940€

Hau da, demagun zuk eta zure senarrak pentsio ez kontributiboa jasotzen duzuela. Kasu honetan, zuotako bakoitzak 4.937 euro urtean (352,64 euro hilean, 14 ordainsaritan) baino ez zenukete jasoko. Bion artean, guztira, 9.874 euro urtean.

 

Bateraezintasunak

Diru laguntza hau jasotzeko, ezin duzu bestelako pentsiorik jaso (INSS, MUFACE, gizarte ongizatearen funtsa), ezta bestelako diru laguntzarik ere (gutxieneko errenta bermatzeko diru laguntza, desgaitasuna duten seme-alabengatiko familia laguntza…).

Bestalde, langabezia subsidioa jasotzen ari bazara, hau diru sarreratzat joko da pentsioa eskatzen duzunean.

 

Etxebizitzarako osagarria

Alokairuan bizi bazara, etxebizitzarako osagarria eska zenezake. Hala ere, 525 euro baino ez dira, urte osoko alokairuari aurre egin ahal izateko ezdeusa. Gainera, alokairuek etengabean gora egiten duten bitartean, etxebizitzarako osagarri hau ez da igo. Hau da, pasa den urtean jasotzen den kopuru berbera ezarri da 2022rako.

Osagarri hau jaso ahal izateko, etxea ezin da senide batena izan. Bestela esanda, senideren batek alokatuko balizu etxea, ezingo zenuke eskatu. Hirugarren gradura arteko senideak hartzen dira kontuan.

Bestetik, lagun batek baino gehiago jasotzen baduzue pentsio ez kontributiboa (lehengo adibideari jarraiki, esaterako, zuk eta zure senarrak), bakar batek jasoko luke osagarria.

Hala ere, pentsio ez kontributiboa jasotzen baduzu eta alokairuan bizi bazara, diru hori jasotzeko eskubidea daukazu.

HEMENdik jaitsi zenezake eskaera-orria.

 

Nora jo behar duzu?  

Aldundietako politika edo zerbitzu sozialen atalean eskatu behar da

ARABA:
Diputazio kalea 13, Gasteiz
Tf. 945 15 10 15

BIZKAIA:
Lertsundi kalea 14, Bilbo
Tf. 944 06 71 63

GIPUZKOA:
Zarategi kalea 99, Donostia
Tf. 943 11 25 88

NAFARROA:
González Tablas kalea 7, Iruñea
Tf. 948 42 69 00
Edo zure udalari dagokion oinarrizko zerbitzu sozialen atalean. Non dauden bilatzeko, HEMEN kontsulta dezakezu

 

Ze dokumentazio behar da?

– Eskaera orria
– Laguntza jasotzeko bankuaren kontu korrontea adierazten duen orria (Aldundiak emango dizu bete beharreko dokumentua)
– NAN edo NIEren fotokopia. Migrantea bazara, pasaportearen fotokopia ere bai.
– Zurekin bizi diren senideen NAN edo TIEren fotokopia. 14 urtetik beherakoak badira, familia liburuaren (edo honen baliokidearen) fotokopia ere bai.
– Erroldatze egiaztagiria. Migrantea bazara, gutxienez 5 edo 10 urtez Estatuan bizitzen egon zarela ziurtatu behar duzu.
– Desgaitasun agiria, baliaezintasun pentsioen kasuetarako

 

Informazio gehiago dokumentazioaz eta izapideaz:

ARABA
BIZKAIA
GIPUZKOA
NAFARROA